Interview met Johan Boswinkel

n Ode Magazine van 2011 heeft een uitgebreid interview gestaan met Johan Boswinkel. Hij heeft de Star Light ontwikkeld en in de wereld gezet.
Dit artikel heb ik integraal overgenomen.

Licht op genezing

StarLight versterkt het immuunsysteem

Johan Boswinkel is wereldwijd dé specialist op het gebied van biofotonen, zwakke lichtdeeltjes die door alle levende wezens gevormd worden als bijproduct van de stofwisseling. Zijn biofotonen therapie bestaat uit metingen van en behandelingen met deze lichtdeeltjes. Was Johan anderhalf jaar geleden nog de enige in Nederland die deze therapie geven kon, inmiddels zijn er meer dan honderd door hem zelf opgeleide therapeuten, verspreid over heel Nederland. Johan: “70% van de klachten verdwijnt na een eerste behandeling”. Tijd voor een gesprek met deze excentrieke en bevlogen uitvinder.

Op 25 december 1950 werd Johan Boswinkel geboren. Hij ontwikkelde zich tot een echte Self-Made Man, een moderne Willie Wortel. Zijn bemoeienissen met de gezondheidszorg werden voorafgegaan door een studie economie en een baan in de financiële sector. Na een korte ziekteperiode stapte hij over op de verpleging. Wat hij daar meemaakte deed ‘m beseffen dat het met de gezondheidszorg in Nederland beroerd gesteld was. Het was een grote schok. Johan: “We hadden op de chirurgenafdeling te maken met chronische onderbezetting. Dat betekende dat alles vlug-vlug moest, waardoor er van werkelijke aandacht voor de patiënt geen sprake kon zijn. Bovendien werd me al snel duidelijk dat alles wat we deden onder de noemer ‘symptoombestrijding’ viel. Óf er werden medicijnen verstrekt om het probleem te onderdrukken óf het probleem werd weggesneden. Ik wilde met deze gang van zaken niets te maken hebben en verhuisde naar Nieuw-Zeeland, alwaar ik me ging bezighouden met crisismanagement. Ik werkte erg hard en dat miste z’n uitwerking op mijn gezondheid niet. Ik bezocht daarom een acupuncturist die me ter vertaling een aantal artikelen meegaf. Een daarvan ging over biofotonen. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar wat ik las fascineerde me. Het bood inzicht in het functioneren van de mens, iets wat ik in de financiële wereld zo gemist had. Ik zei m’n baan op en besloot natuurkunde, acupunctuur en homeopathie te gaan studeren om meer te weten te komen over die bijzondere lichtdeeltjes. Ik heb er nooit spijt van gehad.”

Licht

100.000 Lichtimpulsen

Russische en Duitse wetenschappers ontdekten vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw dat iedere cel per seconde op verschillende frequenties tenminste 100.000 lichtimpulsen uitstraalt. Als een cel gezond is, dan is dit licht coherent. Is de cel echter verstoord, bijvoorbeeld door ziekte, dan wordt chaotisch licht uitgezonden, zo concludeerden de geleerden. De Duitse dokter Voll hield zich ondertussen bezig met acupunctuur. Hij ontdekte dat alle acupunctuurpunten een andere huidweerstand hebben dan het omringende weefsel en dat ongezonde punten zelfs een heel duidelijk verschil laten zien. Ook kwam hij er achter dat ieder punt verbonden is met een orgaan of een deel daarvan. Weer een andere Duitser, de fysicus Morell, bedacht dat het mogelijk moest zijn om deze ontdekkingen te gebruiken bij een nieuwe vorm van therapie. Samen met onder andere Voll werkte hij aan een apparaat dat het verschil tussen chaotisch en coherent licht zou kunnen onderscheiden. Het resultaat was het zogenaamde brioresonantie apparaat dat de verschillende, door de cellen uitgezonden, frequenties kon onderscheiden en via elektrakabels aan het lichaam doorgaf. Maar om echt effectief gezondheidsproblemen te kunnen aanpakken was verfijndere apparatuur nodig. Johan voelde zich de aangewezen man om deze lacune op te vullen en begin jaren tachtig presenteerde hij trots zijn vinding: de StarLight. Zonder technische achtergrond had hij het onmogelijke klaargespeeld: de ontwikkeling van een machine, gebaseerd op de werking van glasvezelkabels, die het mogelijk maakt om het immuunsysteem te herstellen, littekenweefsel te verwijderen, pijn te bestrijden en weer balans te brengen tussen de beide hersenhelften. Johan: “Het was natuurlijk een hele puzzel, maar als iets echt je passie heeft dan ben je als mens tot alles in staat. Daarbij komt dat ik in de Chinese astrologie een tijger ben. Dat zijn echte padvinders; die volgen geen paden, maar creëren ze.”

Diagnose

Na de nodige omzwervingen startte Johan in 2004 in Badhoevedorp onder de naam Health Angel een therapie- en opleidingscentrum van waaruit hij de verspreiding van de filosofie achter en de kennis van de biofotonen therapie over Nederland en de wereld hoopt te verspreiden. Voorlopig met succes, want in ons land zijn inmiddels ruim honderd therapeuten werkzaam en ook in landen als Japan, Engeland en Noorwegen lopen tientallen door Johan opgeleide behandelaars rond. Het succes vindt Johan wel verklaarbaar, de therapie is namelijk snel en effectief. Maar hoe werkt het nu precies?
Johan: “In de therapie gaat het om het corrigeren van de storingen in het licht dat onze cellen uitstralen. Eerst meten we welke systemen in het lichaam goed functioneren en welke niet. Dit wordt gedaan door middel van metingen op acupunctuurpunten op de handen en voeten. Deze punten zitten op het einde van lichtbanen, zogenaamde meridianen, die met alle onderdelen van het lichaam verbonden zijn. Organen of zelfs delen daarvan corresponderen dus met bepaalde acupunctuurpunten. De meting van al die punten kost me niet meer dan vijf minuten. Binnen die tijdspanne weet ik meer van de gezondheid van een patiënt dan een ziekenhuis na vijf jaar! Goed functionerende systemen tonen zich op het beeldscherm van de computer als een rechte, horizontale lijn. Problemen worden duidelijk door een afvallende lijn. Naarmate de lijn meer of sterker naar beneden afbuigt, is het orgaan slechter of zijn er meerdere functiestoringen. Na de meting op alle acupunctuurpunten heb ik een totaalbeeld van het lichaam. Op de punten waar storingen geconstateerd zijn, worden vervolgens de in onze computers opgeslagen omgekeerde lichtfrequenties van ziektebeelden getest. Ontstaat dan een horizontale lijn, dan hebben we de oorzaak van het probleem gevonden, twee omgekeerde golven neutraliseren elkaar immers. Dit wordt gedaan voor maximaal acht storingen per keer.”

Behandeling

Als de diagnose eenmaal achter de rug is, volgt logischerwijze de behandeling. Tijdens dit deel van de therapie houdt de patiënt in zijn handen twee glazen staven van het goed geleidende Quartz vast. Met de ene staaf neemt de StarLight via glasvezelkabels het licht op dat door het lichaam wordt uitgestraald. In het apparaat wordt het licht gesplitst in harmonisch en disharmonisch licht. Het goede, harmonische licht wordt via de andere glazen staaf versterkt naar het lichaam teruggesluisd. Het disharmonische licht wordt omgekeerd aan het lichaam teruggegeven, waardoor neutralisatie van storingen plaatsvindt en problemen uiteindelijk verdwijnen. Johan: “Deze basistherapie van StarLight lost al 70% van alle storingen in het lichaam op, doordat het immuunsysteem van de mensen zelf weer optimaal aan het werk wordt gezet. De overige 30% van de storingen, de echte probleemgevallen, komen tijdens de diagnose aan het licht en kunnen door de inzet van medicamenten in het circuit behandeld worden.” Aan het eind van elke sessie wordt een zogenaamde dyslexie behandeling gegeven. Deze behandeling, oorspronkelijk bedoeld voor mensen met leesproblemen, blijkt iedereen ten goede te komen. Johan: “Uit jarenlange ervaring is gebleken dat dyslexie hoofdzakelijk komt doordat hypofyse (een kleine klier die aan de basis van de hersenen ligt net achter de neusbrug – red.) en epifyse (de pijnappelklier – red.) niet goed samenwerken, met als gevolg dat de twee hersenhelften onvoldoende geïntegreerd zijn. Toen we dit ontdekt hadden besloten we de dyslexie behandeling – die voornamelijk inwerkt op de genoemde klieren – ook aan kankerpatiënten te geven, aangezien naar onze mening de oorzaak van deze ziekte ook in de hypofyse gezocht moest worden. Dat werd een groot succes: het aantal benodigde behandelingen bij kankerpatiënten liep met 40% terug. Tegenwoordig krijgt iedereen deze behandeling, behalve kinderen tot en met 12 jaar. Laatstgenoemde groep ontvangt de dyslexie behandeling alleen als er echt dyslexie geconstateerd is.”

Wie wel en wie niet?

Volgens de website van Health Angel kunnen in principe alle functionele storingen in lichaam en geest met de StarLight behandeld worden. Johan licht toe: “Dat komt omdat wij geen ziektes behandelen, maar ons richten op het immuunsysteem van het menselijk lichaam. Dat stellen we weer in staat de problemen te herkennen en op te lossen. Dit kost over het algemeen vijf tot zes behandelingen, maar soms nog iets meer. Het hangt af van de oorzaak van de verstoring en de regulatiesnelheid van het lichaam en die is bij kinderen en dieren meestal hoog, zodat zij in de regel minder sessies nodig hebben dan volwassenen. Maar nogmaals: de biofotonen therapie kan bij vrijwel iedere ziekte of aandoening worden toegepast. Zelfs operatie littekens verdwijnen na behandelingen met de StarLight. Dat laatste is belangrijk, want zulke littekens verstoren vaak de doorstroming van licht door de lichtbanen. Dat komt omdat er bij de operatie dwars door de meridianen wordt gesneden. Littekenweefsel is dood weefsel en door er weer energie in te brengen kan het licht weer gaan stromen. Ongeveer vijftig procent van de littekens verdwijnt totaal.” Het allergrootste deel van de patiënten van Health Angel heeft chronische klachten en is in het reguliere circuit uitbehandeld. Zij hebben van artsen te horen gekregen dat ze of moeten leren leven met hun ziekte of permanent medicijnen zullen moeten slikken. Er zijn echter ook mensen die bij de biofotonen therapie geen baat hebben. Het gaat om diegenen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. Zouden zij zich door Johan laten behandelen, dan ontstaan gevaarlijke situaties aangezien het lichaam het geïmplanteerde orgaan binnen de kortste keren afstoot. Ook andere lichaamsvreemde voorwerpen – denk aan plastic bloedvaten en hartkleppen van varkens -kunnen door het lichaam worden ‘aangepakt’ of zijn voortdurende stoorfactoren tijdens de behandeling omdat ze een lichaamsvreemde frequentie uitstralen. synaps

Oorzaken aanpakken

Aan de groep niet of moeilijk behandelbare mensen heeft Johan en zijn team onlangs ook de mannen moeten toevoegen die een sterilisatie hebben ondergaan. Johan: “Waarschijnlijk komt dat omdat het lichaam tegengestelde signalen ontvangt: aan de ene kant is het ingesteld op de productie van sperma en aan de andere kant wordt dat juist tegengewerkt door de sterilisatie. Daardoor wordt de energetische balans verstoord. Zo hebben heel veel medicijnen een negatieve invloed op ons functioneren, evenals bijvoorbeeld slechte voeding. Invloeden van buitenaf, denk aan elektromagnetische velden, spelen eveneens een kwalijke rol.” In de reguliere geneeskunde wordt bij het benoemen van de oorzaken van ziekte vaak gewezen op virussen en/of bacteriën. Dergelijke elementen kunnen volgens Johan echter alleen een negatieve invloed op onze gezondheid hebben indien we al verzwakt zijn. Johan: “Virussen en bacteriën vallen alleen ongezonde systemen aan. Dat is de methode van de natuur om zwakke elementen op te ruimen. Heb je een virus te pakken, dan moet je dus op zoek naar de reden waarom het virus juist jóu kon binnendringen. In de meeste gevallen word je ziek omdat de trilling van het lichaam verstoord is en je immuunsysteem daardoor niet meer goed werkt. En chronisch worden ziektes pas wanneer de reguliere geneeskunde zich met vaccinaties en geneesmiddelen gaat bemoeien met de pogingen van het lichaam om te genezen. We moeten het lichaam juist in staat stellen om zichzelf te genezen. StarLight doet precies dat: door samen te werken met het licht van het lichaam zelf, ontdoet het apparaat het lichaam van alle onnatuurlijke substanties en vibraties.” Ook de geest wordt volgens Johan door de biofotonen therapie gezuiverd. Veruit de meeste psychische klachten worden door lichamelijke problemen veroorzaakt of in stand gehouden, zo beweert hij. Een paar voorbeelden: “Loodvergiftiging leidt tot depressie, salmonella veroorzaakt manische depressie en aan schizofrenie ligt altijd een probleem met de galblaas ten grondslag.”

Verantwoordelijkheid

Johan ziet de biofotonen therapie als een uitgelezen mogelijkheid voor mensen om weer eigen verantwoordelijkheid voor lijf en leden te nemen. Wat hem betreft is het de hoogste tijd: “Sinds honderden jaren geven we vitale aspecten van ons leven uit handen aan de geneeskunde, de kerk, de overheid en vakbonden. Maar deze instituten en organisaties hebben keer op keer bewezen deze verantwoordelijkheid niet te kunnen dragen. Ze zijn uit op eigen gewin en zaaien angst en vrees zodat ze hun doelen kunnen bereiken. Eigenlijk willen ze ons ziek houden, dat levert immers de meeste centjes op. Natuurlijk zitten jonge studenten die arts willen worden vol goede bedoelingen in de schoolbanken, maar tijdens de opleiding wordt verteld wát ze moeten denken, niet hoe. De enkeling die twijfels heeft bij hetgeen uit naam van de esculaap geschiedt, houdt zijn mond uit vrees professioneel ‘afgemaakt’ te worden. Wat dat betreft beschouw ik mezelf als een luis in de pels van de gevestigde orde. Maar het gevecht aangaan doe ik niet, dat heeft geen zin. Hoeft ook niet, want gelukkig beseffen steeds meer mensen dat het anders kan en moet. Twee jaar geleden stelde nota bene de Duitse minister van Volksgezondheid het percentage van foutieve medische diagnoses vast op 70%! Mensen beginnen dus maar weer te luisteren naar hun eigen lichaam, in plaats van naar anderen. Dat is moeilijk, want door conserveringsmiddelen, medicijnen, straling en kleurstoffen zijn we door en door vervuild geraakt. Een grondige lichaamsreiniging, bijvoorbeeld middels de biofotonen therapie, is dan ook de eerste stap naar lichamelijke én geestelijke vrijheid. De eerste stap naar het besef dat wij meer zijn dan de wandelende lijken waar de geneeskunde ons nog steeds voor aanziet. De eerste stap richting waarheid en licht.”