De vijf natuurgeneeskundige principes

De 5 natuurlijke principes

In mijn behandelingen volgen we de vijf natuurgeneeskundige principes, zoals die zijn opgesteld door de BATC.

1 Alles is energie

Energie kennen we als elektriciteit, maar ook als ‘de sfeer’ op het werk, in een familie of bij iemand thuis. Energie is de drager van informatie en frequenties, het is meer dan elektriciteit alleen. Bij gedachten, gevoelens en in het lichaam is energie de ‘motor’, de verbindende factor die aan de basis staat van elk proces. Energie verbindt het ene (gezichts-)punt met het andere. Energie kan krimpen, uitdijen of -als een muur- blijven staan. Denk in dat geval aan stijve spieren én aan ‘stijve’ meningen. Energie hoort te stromen, net als het leven. Alles wat stilstaat gaat achteruit en daarom is beweging zo belangrijk. Maar wie bepaalt die stroming? Jijzelf, of de omstandigheden? Het is een misvatting als je ervan uitgaat dat je je aan moet passen aan een ander. Dat ligt er maar net aan. Het heeft alles te maken met de communicatie en overeenstemming die je met een ander hebt. Mijn doel is jouw eigen kracht weer te herstellen door begrip en inzicht. Dan bepaal jijzelf je leven, in plaats van dat de omstandigheden je dicteren.

2 Prikkeloverdacht

Een goed functionerende prikkeloverdacht is essentieel. De communicatie tussen de cellen verloopt via prikkeloverdracht. Een ‘aha-erlebnis’ is hier een krachtige vorm van, maar ook warmte en kou, kruiden en middelen stimuleren prikkeloverdracht. Naast de zenuwbanen die belangrijk werk doen is er ook nog zoiets als een ‘digitale snelweg’ in het lichaam. Dat is het losmazig bindweefsel dat voornamelijk bestaat uit silicium kristallen. Als dit bindweefsel vervuild is, dan verzwakt dat de weerstand in het algemeen en de prikkeloverdracht in het bijzonder. Het is mijn werk die prikkeloverdracht goed te laten verlopen en te verbeteren. Tegelijkertijd hou ik rekening met twee belangrijke natuurgeneeskundige principes; 1) niet de stof maar de dosis bepaalt de giftigheid en 2) de dosering moet effect hebben maar mag absoluut niet uitputten. Oftewel óverprikkeling is uit den boze.

3 Drainage

Drainage is het loslaten door en reinigen van het lichaam, maar net zo goed het einigen van het verstand van verontreinigende stoffen, overtuigingen en emoties zoals boosheid, angst, apathie, verdriet en pijn bij verlies. Er is een gezegde dat ‘zure gedachten, verzuurde spieren opleveren’. Ook al is dit niet geheel waar, het zegt wel dat er altijd een link te leggen is tussen de emotionele stand van zaken en de stand van het lichaam.

4 Voeding

Voeding is eten volgens het patroon waarbij de genen in het lichaam zich het beste voelen. Je voedt het lichaam om zich in dienst te stellen van het verstand en de ziel. Voeding krijgt bij mij veel aandacht omdat ik -na jaren zoeken- de perfecte eetwijze heb gevonden die gewicht reduceert, fit maakt en gewicht laat toenemen als dat nodig is. Kortom de gezonde eetwijze van de 21e eeuw, toegesneden op de moderne mens met zijn elektronica, vervuild milieu en druk bestaan.

5 Psyche

Psyche, de gedachten- en gevoelswereld van de mens zit vol aangeleerde patronen. Sommige nutteloos en destructief, andere doelmatig. Door te ontdekken hoe lichaam, verstand en ziel met elkaar communiceren en wie van deze de drie ‘de baas’ is, komen mensen tot helderheid en grotere bekwaamheid. Ware spiritualiteit kenmerkt zich tot het kunnen onderscheiden van gevoel, acties en denken en het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Kenmerken van geestelijke gezondheid zijn flexibiliteit, toekomstgerichtheid en het denken in oplossingen in plaats van problemen. Dat is bij de meeste mensen in korte tijd te bereiken en iedereen voelt zich daardoor levendiger en gelukkiger.

Menu