De vijf natuurgeneeskundige principes

De 5 natuurlijke principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke rangschikking naar prioriteit: een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1 Alles is energie

Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan het zelfgenezend vermogen niet aangezet worden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Energie kennen we als elektriciteit, maar ook als ‘de sfeer’ op het werk, in een familie of in je lichaam. Energie hoort te stromen, net als het leven zelf. Alles wat stilstaat gaat immers achteruit.
Daarom is mijn werkwijze erop gericht je lichaam en jou als mens weer in de juiste stroming te krijgen waardoor symptomen verminderen en klachten uiteindelijk zelf verdwijnen.
De werkwijze die hier bij past is die zoals gebruikt in de bioresonantie, lichttherapie, nanocellcare, teraherz en fysische vaattherapie.

2 Prikkeloverdacht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen. De fysische vaattherapie die standaard in de praktijk wordt gegeven versterkt de prikkeloverdracht tussen de cellen in het lichaam. Het is mijn werk om de prikkeloverdracht goed te laten verlopen en te verbeteren in het lichaam. Daarbij houd ik drie belangrijke natuurgeneeskundige principes in de gaten:
1) Niet de stof maar de dosis bepaalt de giftigheid
2) De dosering van supplementen en kruiden moet het juiste effect geven.
3) Overprikkeling dient ten alle tijde voorkomen te worden.
De werkwijze die hier het beste bij past is die van de cyberscan, nano cellcare en lichtherapie.

3 Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen. De werkwijze die ik in de praktijk hanteer is er op gericht om het lichaam eerst sterk genoeg te maken zodat detoxificatie erna kan plaatsvinden. Deze fase van ‘voeden en ontgiften’ gaat vaak tegelijkertijd. Suppletie, bioresonantie, fysische vaattherapie en lichttherapie werken allen op drainage.

4 Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.
Bij elke behandeling hoort advies met betrekking tot je voedselpatroon. Daarnaast wordt gewerkt met de chroma bloedtest. Deze meet de metabolieten van de bacteriën in de darm zodat vastgesteld kan worden of er sprake is van tekorten, Sibo of andere voedingsgerelateerde problemen. Via de cyberscan wordt gemeten voor welke voedingsstoffen je mogelijk intolerant bent.

5 Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, om in de toekomt in balans te blijven.
De anamnese en de gesprekken gevoerd in de praktijk zijn de belangrijkste werkvormen om dit principe te voeden.

Copyright © 22-1-2022