ziekte van lyme

Ziekte van Lyme/Borreliose
Doe de test

Onderstaande vragenlijst in 2 delen is gebaseerd op het werk van Dr. Horowitz en Dr. Burrascano. Het is een pittige lijst dus neem er even de tijd voor. Het zal je aanwijzingen geven op de mogelijke aanwezigheid van de Borrelia bacterie en aanverwante bacteriën, virussen en parasieten.
Voordat je de lijst invult bedenk dat ziekte heel vaak 3 onderliggende kenmerken kent:
 1. Een tekort aan vitaminen en mineralen
 2. Toxines vanuit het leefmilieu zoals plastic en zware metalen en afscheidingsproducten in het lichaam zelf afkomstig van “beestjes”
 3. De aanwezigheid van virussen, bacteriën en parasieten waarvan je helaas uit moet gaan dat het er bijna nooit om 1 soort alleen gaat.

De vragenlijst is een screeningsinstrument om te bepalen of patiënten de ziekte van Lyme kunnen hebben. Dit proces zorgt ervoor dat er geen symptomen over het hoofd worden gezien en het geeft de therapeut de mogelijkheid om vroeg in het proces van de patiënt de lijst met symptomen te bekijken en een breed scala van verschillende diagnosen te ontwikkelen. De zorgaanbieder krijgt daardoor aanwijzingen of de patiënt

 • Waarschijnlijk
 • Mogelijk
 • of waarschijnlijk geen ziekte van Lyme heeft.

Belangrijk:

Alle genoemde symptomen in de lijst van het eerste deel kunnen wijzen op de ziekte van Lyme. De symptomen zijn ieder op zich niet specifiek voor de ziekte van Lyme en kunnen bij vele andere ziekten OOK voorkomen. De lijst kan worden gebruikt om tegelijkertijd overlappende ziekten te identificeren zodat de echte oorzaak van de ziekte kan worden ontdekt.

Deel 2 en 3 van de vragenlijst bevatten meer de complexe signalen en symptomen, die vaak bij mensen met Lyme, SOLK of andere vage klachten worden geassocieerd. Deel 4 is gebaseerd op twee van de vier vragen in de “Healthy Days Core Module”, die door de COC wordt gebruikt om op nationaal niveau de verschillen op het gebied van gezondheidszorg onder de bevolking te volgen en het helpt mij de Fysieke- en geestelijke gezondheidsproblemen in de voorgaande maand te identificeren.

Maakt deze test het aannemelijk dat er mogelijk Lyme is in je lichaam, praat erover met mensen uit je omgeving of maak direct een afspraak. Je kunt deze vragenlijst gebruiken als startpunt bij de besluitvorming van het speurwerk dat je op de goede weg zal helpen. Vergeet niet, de ziekte van Lyme is een klinische diagnose, en bloedonderzoek helpt je alleen om deze diagnose te bevestigen. Deze is in overleg met mij aan te vragen.

Beantwoord de volgende vragen zo eerlijk mogelijk. Denk erover na hoe je je in de afgelopen maand voelde en hoe vaak je last hebt gehad van een van de volgende problemen. Geef bij elke keer dat het voorkomt aan of je er geen, weinig, gemiddeld of ernstig last van had.

Je kunt ook eerst even doorklikken naar een goed Engels artikel met 6 psychische symptomen en 7 algemene symptomen waarvan alle chronische lyme patiënten er meerdere hebben.

Ik wil je laten weten dat het nog steeds goed gaat met mij. Niet volledig klachtenvrij, maar o zo veel energie. Het huis aan het schilderen, bijna klaar na 3 weken 8 meter hoog op de steiger. helpen met opbouwen en afbreken, steiger op, steiger af, schuren, lakken etc. Voelde me met de dag sterker. Ben een blij mens. Dat het maar voort mag duren!

– D. vd. K. Wolvega

Meer reviews lezen?

Geef een cijfer: O Geen 1 Weinig 2 Gemiddeld 3 Ernstig

0 Geen
1 Weinig
2 Gemiddeld
3 Ernstig
1. Onverklaarbare koorts, zweten, rillingen, of blozen
2. Onverklaarde gewichtsverandering; toename of afname
3. Gevoel van afgemat zijn dan wel zware vermoeidheid
4. Onverklaarbare haaruitval
5. Gezwollen klieren
6. Keelpijn
7. Testiculaire of bekkenpijn
8. Onverklaarbare onregelmatige menstruatie
9. Onverklaarbare productie van moedermelk; borstpijn
10. Prikkelbare blaas of niet goed functioneren van de blaas
11. Niet goed Functionerende seksuele organen of verlies van libido
12. Maagklachten
13. Verandering in de darmfunctie (constipatie of diarree)
14. Pijn op de borst of pijn in de ribben
15. Kortademigheid of hoesten
16. Hartkloppingen, afwijkend hartritme, hartblokkade
17. Geschiedenis van hartruis of verzakking van hartkleppen
18. Gewrichtspijn of zwelling
19. Stijfheid van de nek of rug
20. Spierpijn of krampen
21. Samentrekken van aangezichtsspieren of andere spieren
22. Hoofdpijn
23. Nek kraakt of stijve nek
24. Tintelingen, gevoelloosheid, brandende of stekende sensaties
25. Aangezichtsverlamming (Bell's palsy)
26. Ogen/zicht: dubbel, wazig
27. Oren/gehoor: suizen, galmen, oorpijn
28. Meer last van reisziekte, last van duizelingen
29. Licht in het hoofd, slechte balans, moeite met lopen
30. Last van rillingen
31. Verward, moeite met denken
32. Concentratieproblemen of moeite met lezen
33. Vergeetachtigheid, slecht korte-termijn geheugen
34. Desoriëntatie: verdwalen; naar de verkeerde plaatsen gaan
35. Moeite met spreken of schrijven
36. Stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, depressie
37. Verstoorde slaap: teveel, te weinig, vroeg wakker worden
38. Overdreven reacties of een erge kater van alcohol

Tel de totalen bij elkaar op.

Totaal score:

Wanneer je in sectie 1 één of meer van de onderstaande vragen met ·ernstig (3 punten) hebt beantwoord, geef jezelf dan 5 extra punten voor

Totaal score:

Geef aan met welke uitspraken je het eens bent

Aantal punten
1. Je hebt een tekenbeet zonder huiduitslag of griepachtige symptomen3
2. Je hebt een tekenbeet, een erythema migrans of een niet nader te definiëren uitslag gehad, gevolgd door griepachtige symptomen. 5
3. Je woont in wat wordt beschouwd als een Lyme-endemisch gebied.2
4. Je hebt een familielid die de diagnose Lyme heeft en/of andere door teken
overgedragen infecties.
1
5. Je ervaart trekkende spierpijn. 4
6. Je ervaart trekkende pijn in de gewrichten. 4
7. Je ervaart een tintelend gevoel/brandend gevoelig afgewisseld met gevoelloosheid, dat zich verplaatst door je lichaam of komt en gaat. 4
8. Je hebt een eerdere diagnose van een chronisch vermoeidheidssyndroom of fibromyalgie gekregen. 3
9. Je hebt een eerdere diagnose gekregen van een specifieke auto- immuunziekte (lupus, MS of reumatoïde artritis), of een niet-specifieke auto- immuunziekte. 3
10. Je bent eerder al positief op Lyme getest (IFA, ELISA, Western blot, PCR, en/of Borrelia cultuur). 5

Totaal score:

A.

Wanneer je nadenkt over je algehele lichamelijke gezondheid: op hoeveel
dagen van de afgelopen dertig dagen was je lichamelijke gezondheid niet goed? _ _ _ dagen

Ken jezelf de volgende punten toe op basis van het aantal dagen:

0-5 dagen = 1 punt
6· 12 dagen = 2 punten
13·20 dagen = 3 punten
21-30 dagen = 4 punten

B.

Wanneer je nadenkt over je algehele geestelijke gezondheid: op hoeveel dagen van de afgelopen dertig dagen was je geestelijke gezondheid niet goed? ____ dagen

Ken jezelf de volgende punten toe op basis van het aantal dagen:

0-5 dagen = 1 punt
6-12 dagen= 2 punten
13·20 dagen = 3 punten
21-30 dagen= 4 punten

Totaal score:

Noteer je totaalscores voor elk deel hieronder en tel ze op om je eindscore te berekenen:

Deel 1 totaal:
Deel 2 totaal:
Deel 3 totaal:
Deel 4 totaal:

Totaalscore:

Als je 46 of meer hebt gescoord, heb je een grote kans op een door teken overgedragen aandoening en is een afspraak zeer wenselijk. Als je tussen de 21 en 45 hebt gescoord, heb je mogelijk een door teken of ander insect overgedragen aandoening en is een afspraak nodig Als je onder de 21 hebt gescoord, is het niet waarschijnlijk dat je een door teken overgedragen aandoening hebt.

Als laatste: algemene factoren die bijdragen aan het ontstaan van chronische ziekten
 1. Ziekte van Lyme en gerelateerde infecties
 2. Niet goed functionerend immuunsysteem
 3. Ontstekingen
 4. De aanwezigheid van gifstoffen in de omgeving
 5. Functionele geneeskunde afwijkingen met voedingstekorten
 6. Niet goed functioneren van de mitochondriën (moe)
 7. Endocriene afwijkingen
 8. Neurodegeneratieve aandoeningen
 9. Neuro psychiatrische stoornissen
 10. Slaapstoornissen
 11. Niet goed functionerend autonoom zenuwstelsel
 12. Allergieën
 13. Maagdarm stelsel aandoeningen
 14. Niet goed functionerende lever
 15. Verstoringen door pijn / verslaving
 16. Gebrek aan lichaamsbeweging