Photon Wave

Sinds april 2018 staat De Photon Wave® kleur-licht stimulatie in de praktijk en wordt deze bij elke behandeling ingezet. De eerste resultaten zijn zeer positief. De lamp ‘verlicht’ de hypofyse via de ogen en kleur zet processen in gang. Of het nu gaat om vermindering van emoties, ontgiften, rugpijn of de aanpak van schimmels en bacteriën; Licht pakt alles aan. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien ons lichaam zeer gebaat is bij licht. 100 jaar geleden deed de helios of zonnetherapie zijn intrede maar eigenlijk is ‘genezen door licht’ zo oud als de mensheid.

De Photon Wave® is een verder ontwikkeld apparaat dat eerder door optometristen werd gebruikt. De bekende Lyme arts Dr Klinghardt heeft mede aan de wieg gestaan van de Photon Wave®. Het heeft een combinatie van 18 basisfilters die een uniek pulserend kleurenpalet geven waardoor hypofyse, epifyse en hypothalamus gestimuleerd dan wel gesedeerd worden. Al naar gelang wat nodig is. Dit heeft directe gevolgen voor de heling van het lichaam.

De Photon Wave® biedt goede resultaten bij:

 • Detoxificatie van het lichaam
 • Ziekte van Lyme
 • Rug/schouderpijnen
 • Auto-Immuunziekten
 • Hooikoorts/ allergieën
 • Trauma
 • Dyslexie
 • ADD/ ADHD (voor zover dat fysiek bestaat)
 • Psoriasis, huidaandoeningen
 • Chronische pijn
 • CVS, MS, ME
 • Alle soorten oogproblemen

licht en hypofyse

Het verband tussen licht en je zenuwstelsellicht en hypofyse

Eén van de vele ongemakkelijke waarheden is dat wij mensen teveel binnen en te weinig buiten zijn. Daardoor staan we veelal onder invloed van kunstlicht dat niet de gehele bandbreedte van het licht in zicht draagt. Een verklaring van het feit dat meisjes op steeds vroegere leeftijd zijn gaan menstrueren is al in de jaren 50 van de vorige eeuw vastgesteld. De oorzaak blijkt de verlichting te zijn die bepaalde hormonen stimuleren en andere hormonen niet. Kunstlicht is geen volspectrumlicht en het tekort aan licht heeft verstrekkende gevolgen voor het lichaam. Licht wordt opgenomen door de ogen en beïnvloedt direct het zenuwgestel en de hormonhuishouding via de 3 klieren in het midden van het hoofd te weten de hypofyse, epifyse en hypothalamus.

Je kunt je voorstellen dat veel klachten te herleiden zijn naar een verstoring in het zenuwgestel. Licht neemt hierin een centrale plaats in.

Kenmerken van de Photon Wave®:

 • De combinatie van de 9 basisfilters vormen een uniek kleurenpalet
 • De frequentie van de lichtpulsatie van 1 tot 35 Herz
 • 99 programma selecties op kleur, frequentie en behandelingsduur
 • De smalbandfilters, 10 nanometers breedte, voegen een nieuwe dimensie aan de bestaande vormen van lichtstimulatie,
  ze zijn een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid
 • Gegarandeerd door CE zegel
 • Ontworpen om met specifieke testbuisjes die ik al in bezit heb, aanvullend te zijn bij andere therapievormen

Hoe komt het dat wij licht tekort hebben?

 • We krijgen te weinig direct zonlicht of we schermen dat teveel af met de verkeerde zonnebrand/ zonnebril of andere manier. Tegelijkertijd is er een te grote invloed van kunstlicht met een beperkt spectrum.
 • Fysiek gezien is het aantal brildragende mensen nog altijd aan het toenemen. Ogen zijn zeer gevoelig voor stress aangezien er een directe verbinding bestaat met de lever. Het oog is ook een van de weinige organen die zeer snel oude cellen voor nieuwe vervangt. Fouten in het kopiëren worden daarom sneller zichtbaar. Dit verklaart waarom we gaandeweg steeds vaker een nieuwe bril nodig hebben omdat ons zicht verslechterd. Druk, hoofdpijn, het stoten van het hoofd, narcose, behandeling bij de tandarts; de lijst is eindeloos lang als je bedenkt waardoor de ogen kunnen verslechteren.
 • Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende licht in ons hoofd terecht komt en dat heeft een negatieve invloed op het hele lichaam.