Wat is Starlight biofotonen therapie?

Biofotonen zijn lichtdeeltjes die gebruikt kunnen worden om het lichaam te helen. Onderzoek van onder andere Dr. Popp heeft dit ondubbelzinnig bewezen. Het is geen mainstream wetenschap zoals bioresonantie en homeopathie. Biofotonen therapie combineert de kennis, kunde en toepassingen van beide gebieden in één apparaat. Jouw lichaam reageert sterk op frequenties afkomstig van licht en kan met de Starlight ontstoord worden van disharmonische frequenties.

Je kunt het vergelijken met emoties; als je blij en gelukkig bent dan straalt dat van je af en ben je vanzelfsprekend optimistisch, toekomstgericht en in staat problemen van het leven aan te pakken en op te lossen. Je lichaam voelt zich uitstekend, functioneert naar behoren en is een trouwe metgezel waarin je graag je leven lang woont. Blij en gelukkig zijn ‘positieve (harmonische) frequenties’. Ben je vaak depressief, moe, lusteloos, bang of vijandig/wantrouwend, dan zal je lichaam zich ook zo gaan voelen en eerder de deur open zetten voor ziekte en ongemak. Bang en boos zijn ‘negatieve (disharmonische) frequenties’. De Starlight kan je lichaam positef beinvloeden en weer in een gezonde balans brengen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst meten we, volgens de electroacupunctuur van Voll, op punten op je hand en eventueel je voet. Deze punten zijn via meridianen verbonden met organen. Aan de kwaliteit van het uitgestraalde licht, de biofotonen, kan ik vaststellen of organen verstoringen laten zien. Je meet feitelijk de weerstand in het bindweefsel en dat is een maat waaraan je kunt zien of bijvoorbeeld vaccinaties, anticonceptie, antibiotica, verdovingen, drugs of voeding een negatieve invloed hebben op het lichaam.Starlight

Daarna bepaal ik met welke frequenties de storingen kunnen worden opgeheven. Hiervoor worden geïnverteerde (omgedraaide) frequenties gebruikt die bij de juiste keuze, voor samenhang (coherentie) zorgen.
Starlight stelt de gevonden ontstorende frequenties door middel van glazen staven en/of voetplaten beschikbaar aan jouw energiesysteem en je lichaam neemt dié informatie op die het nodig heeft om tot optimaal herstel te komen. Doordat het geïnverteerde licht het chaotische deel van het licht neutraliseert, worden storingen opgeheven. Het licht uit het apparaat doet zelf dus niets maar het stimuleert het zelfgenezend vermogen.

Waar wordt het voor ingezet?

Biofotonenmeten therapie kan veilig bij alle klachten en ziekten worden ingezet. Omdat het immuunsysteem weer herstelt, is het niet geschikt voor mensen die immuunonderdrukkende medicatie slikken en voor mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of shunts, plastic bloedvaten en varkenshartkleppen hebben gekregen. Mensen met een metalen heup, pacemaker of schroeven en plaatjes zijn wel te behandelen.

Het is een onderdeel in mijn natuurgeneeskunde praktijk waarbij wij eerst een gesprek (anamnese) hebben, daarna word je gemeten en vervolgens behandeld.

Eerst kijk ik of elektrosmog een nadelige invloed op je heeft. Is dat het geval, dan pak ik dat eerst aan. Pas dan kan ik verder kijken naar littekens, mogelijke vaccinatieschade, bacteriën, virussen, parasieten als mogelijke symptomen van onderliggende tekorten. Na deze basisbehandeling komen de werkelijke oorzaken aan bod.
Door deze aanpak gaan de lichaamssystemen weer optimaal aan het werk en lossen veel problemen zich vanzelf op. Vaak wordt aan het einde van de sessie een extra 16 minuten durend programma gegeven via de glazen voetplaten. Deze brengt beide lichaamshelften beter in verbinding doordat het de samenwerking van de hypofyse en de epifyse versterkt, wat weer leidt tot een betere integratie van de beide hersenhelften en verhoogt de effectiviteit van de gehele behandeling. Dit neemt meestal zo’n 5 sessies in beslag en telkens ervaar je verbetering.

Littekens

a) Operatielittekens

Omdat bij operaties vaak dwars door meridianen wordt gesneden, storen operatielittekens de doorstroming van het licht door de meridianen en het bindweefsel. Vanaf dat moment is het systeem verstoord en kan het zich minder makkelijk herstellen. Littekenweefsel is energetisch ‘dood’ weefsel. Door er weer energie in te brengen, verdwijnt het littekenweefsel en herstellen de meridianen. In ongeveer de helft van de gevallen verdwijnt het litteken volledig.

b) Energetische littekens

Ook energetische littekens bestaan. Deze zijn ontstaan bij bijvoorbeeld een ’’whiplash’’, shock en trauma. Dan is het energieveld van het lichaam ernstig verstoord en dit kan veel pijnklachten geven. Met de littekenbehandeling wordt dit effectief aangepakt.

Dyslexie, angsten en leerproblemen

Bas is een jongen van 10 jaar en kampte met angsten en leerproblemen. Hij is door zijn leerkrachten en artsen gediagnosticeerd met dyslexie en hij heeft leerachterstand. Opvallend is dat hij niet buiten zijn moeder kan. Ergens logeren gaat dan ook niet. De sessie begint met het neutraliseren van de effecten van de vaccinaties. Hij krijgt 5 weken lang de voetplaten mee naar huis zodat hij dagelijks de ingestelde sessie kan toepassen.
Binnen 2 maanden is de dyslexie verdwenen en 4 maanden later is zijn leerniveau op het normale niveau voor zijn leeftijd. Zijn angsten zijn in grote mate verdwenen waardoor hij minder afhankelijk is van zijn moeder en hij gaat zonder problemen een week met scouting mee op kamp.
Om dyslexie te verhelpen zijn gemiddeld 6 a 7 weken nodig.

Migraine

Migraine is een klacht waar veel mensen mee kampen en kan worden veroorzaakt door een verstoorde energie in de maag, blaas en/of lever. Na de sessies met de Starlight blijkt bij vrijwel iedereen de migraine verdwenen. Het resultaat is blijvend, in combinatie met het aanvullen van mogelijke mineralentekorten. Mocht de migraine door externe oorzaken terugkeren dan is deze na een of enkele sessies weer weg.

Ziekte van Lyme

De Starlight wordt ook gebruikt als ondersteuning bij de bestrijding van de ziekte van Lyme. Bij recente infecties zijn de resultaten na een aantal behandelingen al duidelijk. De ziekte van Lyme in chronische vorm is een combinatie van een aanhoudende infectie en allerlei klachten die samenhangen met de vergiftiging door de toxines van de Borreliose bacterie. De lijst mogelijke klachten is lang, o.a. chronische vermoeidheid, concentratieverlies, allergieën, pijnlijke gewrichten, spierpijnen en stemmingswisselingen. De behandeling met Starlight geeft een enorme verbetering van deze symptomen. Het verzwakte immuunsysteem wordt geleidelijk weer hersteld, de klachten nemen af en kunnen zelfs verdwijnen. Bij chronische Lyme is wel doorzettingsvermogen nodig.

Depressiviteit en wisselende stemmingen

Guusje is een vrouw van 43 jaar. Zij kwam binnen met depressieve klachten waarvoor ze antidepressiva gebruikte. Ze klaagde over overgevoeligheid voor haar sociale omgeving, wat zich uitte in geestelijke pijnen en moodswings, vooral in de wintermaanden. Na 8 sessies waren deze klachten verdwenen en was zij in staat duidelijker haar grenzen te stellen. Het medicijngebruik werd in overleg met de huisarts succesvol afgebouwd en zij is inmiddels al 2 jaar stabiel.

Dorien heeft last van bronchitisachtige klachten en is daardoor vaak vermoeid. Uit onze gesprekken blijkt dat de artsen haar klachten wijten aan de medicijnen die haar moeder heeft genomen terwijl ze zwanger was van Dorien. Met dit als uitgangspunt ondergaat zij een cyclus van 6 sessies. De longklachten verdwijnen en daarmee ook de vermoeidheid.

Allergieën

Allergieën zijn (overgevoelige) reacties van het immuunsysteem waarbij als eerste de slijmvliezen opzwellen. Aan de basis van elke allergie ligt een energiestoring of -lek, bijvoorbeeld in de hormoonhuishouding. Deze storing is met Starlight te traceren en op te heffen met biofotonen therapie. Soms lukt het een allergie in één sessie blijvend op te lossen. Meestal is aanvullende supplementatie nodig om het onderliggende tekort weer aan te vullen.

Fybromyalgie en CVS

Fabienne is gediagnosticeerd met fybromyalgie en CVS.
Ze heeft veel klachten met opvallend veel hoofdpijn, rugklachten en steken in handen en voeten. Ook is de doorbloeding in de handen en voeten slecht. Na 8 sessies zijn de klachten grotendeels verdwenen.

Motorische storingen en autisme

Marieke is een meisje van 5 jaar dat snel moe wordt, motorische storingen heeft en ook communicatieproblemen heeft. Ze sluit zich af en is niet te bereiken. Na 4 sessies treed een aanzienlijke verbetering op, ze slaapt beter en communiceert opvallend beter. Het herstel zet zich voort.

Erik was 28 jaar oud toen hij voor zijn eerste sessie kwam. Hij werd getypeerd als licht autistisch. Hij kwam voor een cyclus van 8 sessies. Na verloop van tijd trad een aanzienlijke verbetering op. Hij communiceert beter op zijn werk en bouwt ook sociale contacten op. Iets wat daarvoor ondenkbaar leek.

Bij chronische klachten zoals virusinfecties of bijvoorbeeld de ziekte van Crohn kunnen een aantal sessies de klachten aanzienlijk verminderen, zeker in combinatie met de haarmineralenanalyse. Klachten die samenhangen met stress hebben een heel goede prognose.

Wat zijn (bio)fotonen?

Fotonen zijn lichtgolven, elektromagnetische golven, die door elk materiaal wordt uitgezonden. Aan de karakteristiek van een golf kan men aflezen om welk materiaal het gaat. Fotonen zijn informatiedragers en sommige wetenschappers stellen fotonen gelijk aan informatie. Biofotonen zijn fotonen die door levende organismen worden uitgestraald. Elke cel, orgaan, of lichaamsdeel heeft zijn eigen karakteristiek die in de biofotonen die het uitstraalt tot uitdrukking komt. Al in 1923 ontdekte de Russische Prof. A. Gurwitsch biofotonen als een ultrazwakke lichtuitstraling van levende organismen. Ultrazwakke lichtuitstraling kun je vergelijken met het waarnemen van kaarslicht op ongeveer 25 km afstand.

Prof. Dr. F.A. Popp uit Neuss deed in de jaren ’70 uitvoerig onderzoek naar biofotonen. Hij stelde vast dat biofotonen informatiedragers zijn, die de celwerking aansturen. Biofotonen zorgen voor intra- en intercellulaire communicatie. De fotonenemissie van een levend wezen of levende cel kan “coherent” zijn (gebundeld zoals laserlicht) of “incoherent” (diffuus zoals een gloeilamp). Een gezonde cel verspreidt een coherente fotonenemissie, terwijl incoherente emissie een aanwijzing is dat een cel “ziek” is.

Biofotonen en DNA

Één van de taken van het DNA in de cellen is het verwerken van informatie die wordt verkregen door biofotonen. Volgens Prof. Popp vangt het DNA elektromagnetische frequenties met informatie (biofotonen) op, legt een deel van deze informatie vast, en straalt deze ook weer uit. Elk levend organisme, mens, dier en plant heeft in de celkern een DNA streng, die een optimale lengte heeft voor het ontvangen van electromagnetische frequenties.
Alleen als een cel via het DNA biofotoneninformatie krijgt, kunnen chemische processen in een cel plaatsvinden. Eén biofoton kan via het DNA de chemische reacties in een hele reeks cellen aansturen. Per cel kunnen tot ongeveer 100.000 chemische reacties per seconde plaatsvinden.

Biofotonen creëren daarmee een dynamisch web van coherent licht. Een systeem wat verantwoordelijk wordt gehouden voor de reacties in de cel en voor de celcommunicatie door het hele organisme. De grote kracht van dit systeem is de regulerende functie die het kan hebben op het hele lichaam.

Lees ook het interview met Johan Boswinkel de ontwikkelaar van dit apparaat