Het zelfgenezend vermogen

Het zelfgenezend vermogen van je lichaam is een wezenlijk onderdeel van jezelf waar je nauwelijks weet van hebt. Je lichaam functioneert zelfstandig: je hoeft niet na te denken om adem te halen en je darmen geven uit zichzelf een seintje als het afval er van onderen uit moet. Je lichaam repareert zichzelf bij wonden, maar wat stuurt dit aan? Functioneert je lichaam buiten jou om? Wat is genezing eigenlijk?  Dit zijn geen gemakkelijke vragen, maar ik ga proberen het voor je op een rijtje te zetten.  

Als eerste uitgangspunt neem ik het feit dat jij meer bent dan je lichaam alleen. De mens bestaat uit een lichaam, een verstand en een ziel. Jij hebt geen ziel maar je bent er één. In gezonde toestand stuur jij (de ziel, het Wezen) je verstand en het lichaam aan. Jij bent verantwoordelijk voor hetgeen je denkt en voelt want in de kern ben jij degene die bepaalt wat je denkt of voelt, zelfs als emoties tijdelijk het overnemen.  Eigenlijk besta jij vanuit het besef dat je bestaat, of beter nog: vanuit je besluit om te te bestaan. Door te besluiten creëer je je leven. Dat wil niet zeggen dat je alles zelf in de hand hebt. Iedereen doet dat namelijk bewust en onbewust. Je ouders sturen je naar school en de school heeft boeken en lesstof, maar jij bent degene die uiteindelijk bepaalt wat je met de aangeboden kennis doet. Ik kan bijvoorbeeld constateren dat ik niets heb onthouden van de lessen Frans met als gevolg dat ik letterlijk maar twee woorden Frans kan spreken.

Het lichaam

Kijken we naar het lichaam dan is dat net als het verstand een samengesteld ‘ding’ vol met bacteriën, virale deeltjes en fysieke componenten zoals botten, organen en pezen. Die werken allen tezamen om zo goed mogelijk voort te bestaan. Je lichaam heeft een hele reeks buffersystemen om trauma’s, tekorten en defecten te helen. Gedurende je leven val je van je fiets, krijg je ruzie met je buurjongen, word je uitgescholden op je werk en voel je je misschien een keer verschrikkelijk schuldig. Het zijn een paar kleine voorbeelden van grote en minder grote trauma’s die een invloed kunnen hebben op je lichaam. Ergens tussen 0 en 90 jaar ontwikkelt bijna iedereen wel enige klachten die overgaan in ziekten. Hoewel ik liever spreek van een ziekteconditie in plaats van een ziekte. Ergens dringt ook het besef door dat je lichaam sterfelijk is en dat je er goed voor moet zorgen.

Vaak vertel ik mijn patiënten dat je lichaam je ‘huisdier’ is. Verzorg je hem goed of blaf je hem af? Denk je negatief over hem of prijs je hem (je lichaam) de hemel in? Hoe dan ook, als de balans verstoord wordt dan grijpt het zelfgenezend vermogen zoveel mogelijk in om de boel te repareren. Na een vette hap bij de Mac heb je misschien een beetje last en poep je raar maar dat is het dan wel. Ontwikkel je diabetes dan zal je een stuk sterker reageren op junkfood. Er gaat dus een heleboel vanzelf goed in je lichaam. Dat komt voornamelijk omdat alle processen op elkaar zijn afgestemd en elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Zo werkt een orgaan samen met andere organen, weefsels en wordt aangestuurd door middel van zenuwbanen en hormonen.

Zelfgenezend vermogen

Jouw zelfgenezend vermogen bestaat uit twee delen; het fysieke en het niet-fysiek deel. Hoe ziekte ontstaat en vooral hoe het lichaam zichzelf geneest is veelal onbekend terrein. Dat komt mede doordat er twee fundamenteel verschillende benaderingen zijn. De ene is de allopathie (letterlijk: tegen het lijden) en de ander de homeopathie (letterlijk: met het lijden mee). Het ene is de conventionele, reguliere geneeskunde, gestoeld op een materialistische wereldvisie. De ander is de complementaire, ‘alternatieve’ en holistische geneeskunde. Deze is gestoeld op de kennis over levenskracht, natuur- en spirituele wetten.

Een voorbeeld van het ene: heb je koude voeten dan zet je ze in een warm bad. Dit verlicht het lijden maar als je ermee stopt worden je voeten weer koud. De complementaire visie zal zeggen: ga in de sneeuw met blote voeten en wanneer je weer binnenkomt gaan je voeten gloeien want de levenskracht is aangezet en die stuurt het zelfgenezend vermogen aan. Wanneer er een disbalans in ons lichaam ontstaat en we ziektesymptomen gaan vertonen, dan probeert ons organisme altijd de best mogelijke symptomen te produceren. Deze zijn bedoeld om boel weer in het gareel te krijgen en om de bewoner ertoe aan te zetten dit te ondersteunen. Als je sinussen vol met snot zitten en je neus dicht zit waardoor het slapen wordt bemoeilijkt, zet je een ui naast je bed en leg je een warme kruik tegen de lever. Zo help je je lichaam zich beter te ontdoen van afval en help je jezelf om beter te kunnen slapen.

 

Regulier versus niet-regulier

De reguliere geneeskunde is erop gericht om de symptomen te bestrijden. Symptomen zijn de fysieke uitingen van een verzwakt afweersysteem, wat nauw verbonden is met onze vitale kracht en onze totaliteit als mens. Die totaliteit omvat niet alleen het lichamelijke, maar ook de emotionele, mentale (het verstand) en de spirituele dimensie (jij als Wezen) van ons mens-zijn. Iemand die behandeld wordt met medicatie uit het reguliere circuit wordt zelden over de hele linie van zijn wezen geheeld. Acute infecties worden met antibiotica bedwongen maar laten het immuunsysteem verzwakt achter. Collectieve vaccinaties die we al van jongs af aan in ons leven hebben gekregen, hebben misschien wel miljoenen het leven gered, de keerzijde is dat ons immuunsysteem er ook door aangetast kan worden waardoor we eerder vatbaar worden voor chronische kwalen.

Overigens zijn het niet de vaccinaties alleen. De voedselkwaliteit en de vele industriële ontdekkingen in ons voedsel verzwakken mogelijk ook. Denk aan geur-, kleur-, en smaakstoffen en het ultrafijnstof die mogelijk medeverantwoordelijk zijn voor de hausse aan chronische ziekten, te beginnen met kanker, diabetes, hartfalen en auto-immuunziekten. Deze ziekten kwamen 150 jaar geleden nauwelijks voor.

Wanneer een arts erin slaagt via medicatie de ziektesymptomen van zijn patiënt weg te nemen dan wil dat, zeker bij chronische kwalen, niet zeggen dat iemand genezen is. Hij is dan wel die symptomen kwijt, of heeft daar minder last van, maar vaak zie je dat na verloop van tijd dat er een ander, ernstiger, ziektebeeld ontstaat. De medicatie heeft dan een onderdrukkende werking gehad waardoor het organisme gedwongen wordt symptomen te produceren op een ander, dieper niveau. Zo kan een huiduitslag na ‘succesvolle’ behandeling overgaan in astma. Een ‘succesvol’ behandelde astma kan overgaan in hartklachten met hoge bloeddruk en ‘succesvol’ behandelde hartklachten kunnen overgaan in dementie. Helaas drukt de symptomatische aanpak van klachten het lichaam een fase dieper in het systeem van Reckeweg.

De reguliere geneeskunde heeft vanuit haar materialistische visie weinig idee wat werkelijke heling inhoudt. Hoe knap de technologie is op alle deelgebieden waarin de geneeskunde is ingedeeld, ze mist een basis van waaruit ziekte en gezondheid verklaard kan worden. Zo kijkt een cardioloog wel naar het hart, maar ziet niet het ‘gebroken hart’ van zijn patiënt, de teleurstelling in de liefde die zijn patiënt ervaren heeft en de symptomen daarvan op emotioneel en mentaal niveau en het effect op zijn vitale kracht. De complementaire (natuur)geneeskunde neemt de natuur als uitgangspunt en het feit dat alles met elkaar verbonden is. Gezondheid kun je faciliteren en ziekte kan verminderd worden door de klacht in de juiste context te plaatsen en de levenskracht te versterken.

Genezing

Werkelijke genezing gaat over het versterken van onze vitale energie waardoor het afweersysteem sterk genoeg wordt om, binnen haar mogelijkheden, de balans weer te herstellen. De minst invasieve vorm van genezing is informatief. In de homeopathie wordt door middel van schudden en verdunnen de oorspronkelijke ziekteverwekker ontdaan van zijn kracht, waarna informatie overblijft. Deze ‘leert’ het lichaam wat het moet doen. Zo wordt de giftige braakwortel ingezet tegen misselijkheid. Iets dergelijks doe je ook door af en toe 16 tot 20 uur niet te eten. Het lichaam krijgt dan de tijd en ruimte om de boel van binnen aan te scherpen. Een iets directere vorm van genezing is het eten van het juiste voedsel, vitaal en vrij van vervuilende invloeden zoals pesticiden. Is dat niet mogelijk dan zijn er de supplementen; geconcentreerd voedsel voor het lichaam om de functies te herstellen. Kruiden zijn weer een andere tak binnen de complementaire geneeskunde. Deze sturen de energiestroom in het lichaam, voeden, herstellen en kunnen soms binnengedrongen ziekteverwekkers afdoden. Bedenk dat de grondstof van chemo afkomstig is van giftige planten.

Tendens van ziekte en gezondheid

Er zijn een aantal tendensen te onderscheiden.
1) ziekte gaat van buiten naar binnen en van beneden naar boven.
Je lichaam maakt namelijk onderscheid in het kader van ‘zo goed mogelijk overleven’. Liever schimmelnagels, zwakke benen, jeukende armen en een ‘wazig’ hoofd dan een streptococc-bacterie op je hartspier!
2) Organen wedijveren met elkaar om energie. De hersenen pikken 20% van de beschikbare energie. Dus na het hart zijn het de hersenen, dan de darmen en dan pas de nieren, longen en huid die energie ontvangen. Dit is de reden dat je vaker huidklachten dan longklachten ziet. Dat nieruitval ongeveer gelijk staat aan insulineproblemen (de pancreas die ermee ophoudt). De lever geeft zelf nooit klachten maar tumorgroei in klierweefsel komt dan weer vaker voor. Dat is een gevolg van het gebrek aan leverkracht om de toxinen in je lichaam effectief op te ruimen waarna het in het klierweefsel terechtkomt. Omgekeerd werkt het ook zo. Verdwijnt de astma door voeding, lifestyle en kruiden dan komt er vaak een huiduitslag voor terug. Je lichaam is een fase de goede kant opgeschoven. Pas later zal de huid geheel helen als de voorgestelde interventies worden doorgezet.

Spiritualiteit

Meer spiritueel gezien begint elke ziekte met een mentaal trauma dat via de emoties naar een fysieke klacht schuift. Stel je voor dat je stelselmatig werd gepest op school toen je 6 was. Je hield er niets fysieks aan over maar je besloot om altijd ‘flink’ te zijn en niets te laten merken. Dat kan je behoorlijk dwarsliggen als je op je twintigste een relatie krijgt en je gevoelens niet kan uiten. Vervolgens krijg je je eerste kind en door de uitputting die dat geeft ontwikkel je obstipatie. Weer tien jaar later is de obstipatie overgegaan in een colitis, een ontstoken darm. Heeft de darm iets te maken met gepest worden? Zo op het eerste gezicht niet, maar als je bereid bent te kijken naar de relaties en het lijntje terug te lopen kan dat wel van invloed zijn.
Andersom: Iemand raakt nooit zomaar in een psychose of wordt schizofreen. Het zijn vormen van ernstige ziekten. Als zo iemand vervolgens kanker ontwikkelt en daardoor bevrijd raakt van zijn waandenkbeelden dan is dat in wezen een gezonde ontwikkeling. Om vervolgens kanker tot genezing te brengen is een heel traject. Het is misschien wel makkelijker dan om een psychose te genezen. Lees hierover meer in het boek Radicale Remissie: een boek over mensen die volgens het ziekenhuis ongeneeslijk ziek waren toch nog 20 jaar of langer leefden.

De intensiteit en ernst van een klacht zijn complicerende factoren. Een voorbeeld: treedt er een sterke verbetering op bij iemand die erg last heeft van artritis maar wordt de persoon daarna wel wat sneller geïrriteerd of boos, dan is er toch sprake van een genezend proces. Daar zal de persoon overigens wel iets mee moeten doen.

Thematiek

Het thema ziekte en gezondheid is te groot om in een blog helemaal tot zijn recht te laten komen maar ik hoop dat je wilt nadenken met de huidige tijd in je achterhoofd over de relatie die het met elkaar heeft. Je kunt niet een virus bestrijden (zo die al bestaat) zonder aan je eigen weerstand iets te doen. Natuurlijk hoef je mensenmassa’s niet op te zoeken maar menselijk contact is van vitaal belang voor je weerstand. Baby’s die niet geknuffeld worden gaan dood. Je weerstand is niet alleen gebaat bij biologisch voedsel dat voor 60-70% bestaat uit planten. Een lach, een dansje en schone lucht zijn minstens zo belangrijk om maar wat te noemen. Zelf heb ik door de jaren heen veel geleerd van de boeken die ik hierover las maar ook van de adviezen die ik geef aan mensen. Die kwamen vervolgens terug en vertelden dan dat het toepassen van een advies de bewustwording gaf dat het lichaam daar beter van werd.

Het tragische feit dat we in de laatste zestig jaar in een gemedicaliseerde, gehypte samenleving zijn komen te leven vraagt een duidelijke visie voor de toekomst. Waar technologie het overneemt van de mens wordt de vrije wil minder belangrijk, om nog maar niet te spreken van vrijheid van meningsuiting en vrij zijn om te gaan en staan waar je wilt. Een samenleving die angst als grondtoon heeft, kan niet floreren, laat staan esthetica voortbrengen zoals in Hollands Gouden Eeuw. Wat voor de samenleving als geheel geldt, geldt in het bijzonder voor het farmaceutisch-medisch complex. Als iets of iemand zijn public relations briljant op orde heeft dan zijn zij dat wel. Met als gevolg dat mijn werk ‘alternatief’ heet, handopleggers en masseurs tijdens lockdowns aan de zijlijn staan en alle andere paramedici in een stramien van de zorgverzekeraar worden gedrukt omdat ze anders niet vergoed worden.

Tegenwoordig worden methoden met praktijkresultaten belachelijk gemaakt of overschreeuwd door pers en medische wereld. Toch bestaat homeopathie al 250 jaar. Natuurgeneeskunde al zo’n 2000 jaar en de Chinese geneeskunde al 5000 jaar. Dat had niet gekund als deze methoden geen resultaat opleveren. De vervuiling van het lichaam en het verstand door legale drugs doen de rest. Met drugs bedoel ik alle psychische medicatie en de pijnstilling. Wist je dat als je vier pillen paracetamol in een week slikt er al een begin wordt gemaakt met endorfineresistentie van het lichaam? Wat betekent dat je lichaam meer nodig heeft van dezelfde stof om je maar niet ongemakkelijk te voelen.

Tot slot

Het zelfgenezend vermogen van de mens staat altijd aan, is altijd alert en zorgt als een goede ‘politie en douanier in één’ goed voor je lichaam. Als jij dat nu ook doet door jezelf beweging te gunnen, goed voedsel, fijne sociale contacten en zo af en toe wat extra suppletie ter preventie, dan hoef je niet bang te zijn dat je gezondheid aangetast kan worden door welke genomen maatregelen dan ook.