De 5 therapieblokkades zichtbaar gemaakt

Als je in Zuid-Afrika op safari gaat moet je de “the Big Five” hebben gezien. Daarmee wordt bedoeld de olifant, leeuw, luipaard, neushoorn en de buffel. Voor de laatste hoef je de minste moeite te doen omdat de steppe nu eenmaal sterft van de buffels. Overigens zijn dit geen van allen gezellige dieren om een kopje thee mee te drinken en waarom iemand bedacht heeft dat je 5 karakter typeringen kunt maken is mij een vraag. Het geeft echter wel een leuke typering over hoe een mens verstandelijk in elkaar steekt. In de Big Five persoonlijkheidstheorie wordt gesteld dat je karakter in 5 stukken kunt delen. Deze zijn extraversie, emotionele stabiliteit, (intellectuele) openheid, altruïsme (vriendelijkheid) en betrouwbaarheid. Scoor je aan de hand van vragenlijsten op de eerste hoog maar op de tweede laag, dan ben je misschien heel creatief maar komt er toch niet zoveel uit je handen als dat je zou willen.

Een preventief en holistisch werkend therapeut zoals ik zelf, houdt in zijn werkwijze en denken minimaal 5 principes in gedachten, zodat hij makkelijker de relatie kan zien tussen de motivatie van een cliënt, zijn klacht en diens communicatie over en weer met zijn omgeving. Een klacht komt nooit zomaar uit de lucht vallen want een probleem gaat altijd gepaard met een andere moeilijkheid. Vandaar dat het lastig is maar waar; een enkelvoudige oorzaak benoemen is hetzelfde als 1 dimensionaal denken en voordat je het weet schrijf je een middel voor om het symptoom te bestrijden. Ik ben daar niet tegen maar als ik een dergelijke oplossing zou aanbieden, dan is dat altijd in combinatie met adviezen over voeding, omgaan met stress en het kanaliseren van emoties en gevoel.

Een ziekte of klacht heeft vrijwel altijd meerdere oorzaken, die om een oplossing vragen om tot een echte verbetering te komen. De verbetering die elke cliënt wenst vindt sneller plaats als hij zelf actie onderneemt, aangespoord door de adviezen die gegeven worden tijdens een consult.

Binnen de natuurgeneeskunde onderscheiden we 5 principes te weten; energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyché. Mijn consult werd laatst door een cliënt vergeleken met ‘mijn maandelijkse psychische voeding’ waarmee hij zijn dankbaarheid uitdrukte voor het consult en nogmaals vertelde wat er was gebeurt toen hij vorige keer de gegeven adviezen had uitgevoerd.

Een reden van zijn enthousiasme is te verklaren met het feit dat ik zoveel mogelijk rekening houdt met 5 therapieblokkades. Het woord zegt het namelijk al. Blokkades zorgen ervoor dat herstel uitblijft, te lang op zich laat wachten of het leidt tot terugval ondanks uitstekende middelen, adviezen en consultatie. Deze blokkades ervaren we allemaal in meer of mindere mate in ons leven, maar als we daarbij klachten ontwikkelen, is de kans groot dat als je er iets aan gaat doen, het langer duurt dan noodzakelijk voordat je resultaat boekt.

De vijf therapieblokkades heten straling, stress, verzuring, toxines en onderdrukking.
1) Straling afkomstig van WIFI, UMTS en heel veel meer apparaten die zorgen voor elektrosmog. Het principe dat daaraan gekoppeld zit is energie. De effecten van straling geven namelijk drie grote algemene klachten waar veel mensen mee te kampen hebben. Dat zijn vermoeidheid, slecht slapen en moeite met de concentratie. Je kunt niet stellen dat straling hiervan de oorzaak is, maar wel dat straling als een stoorzender werkt op het electrische systeem van het lichaam [zenuwgestel], het immuunsysteem en het hormonale systeem. Niet voor niets wordt in het Freiburger appèl opgesteld door 1000 Duitse huisartsen een flink aantal klachten beschreven die zij linken als effect van blootstelling aan niet-ioniserende straling. Mijn ervaring is dat als de effecten van straling worden gedraaid elke therapie betere en blijvender resultaten biedt.

2) Stress en overgevoeligheid en daaraan gekoppeld het tweede principe van prikkeloverdracht. Stress betekent spanning en zoals de boog niet altijd gespannen kan blijven, kan een mens niet voortdurend maar blijven gaan in een krachtenveld van allerlei prikkels en drukte waar zijn aandacht steeds wordt afgeleid of gevraagd wordt. Burn-out en bijnieruitputting geven klachten als [daar komen ze weer] concentratieverlies, vermoeidheid en slecht slapen. Het leren omgaan of het tijdelijk wegnemen van de grootste stressbron kan een heleboel verlichten. Gebeurt dat niet, dan ontstaat vaak overgevoeligheid. Of dit nu voor voedsel, fijn stof, smog, mensen of een bepaalde sfeer is maakt niet zo heel veel uit. Overgevoeligheid betekent overprikkeld zijn en dat is iets wat absoluut moet worden behandeld, ongeacht waarmee iemand in eerste instantie op consult komt. Wordt de overgevoeligheid namelijk niet vermindert dan komt er geen rust in het systeem en dan gaat herstel een stuk langer duren.

3) Verzuring en allergie, gekoppeld aan het principe van drainage wil zeggen dat iemand onvoldoende geestelijke en of fysieke afvalstoffen kan loslaten. Daarmee kun je innerlijk verzuren en uiterlijk hele harde spieren ontwikkelen. Als het immuunsysteem zodanig verward raakt, krijg je een effect dat specifieke allergie heet. Dit zijn de mensen met ernstige allergieën voor gluten, nikkel, latex, katten, pollen enzovoorts. Er is een overlap met blokkade twee omdat het systeem zo overprikkeld is dat het niet meer uit die stand gehaald kan worden. Als de afvalverwerking in het lichaam staakt dan gaat het stinken en dat kan soms heel letterlijk genomen worden.

4) Toxines en chemie met voeding als natuurgeneeskundig principe. Het verschil tussen eten en voedsel is dat het ene meer dan 80% van de beschikbare ruimte in een supermarkt vult en dat het andere werkelijke voedsel gewoonweg wordt weggeconcurreerd. Voedsel is datgene dat het lichaam gezond maakt en houdt. Minstens zo belangrijk is natuurlijk geestelijke voeding of te wel inspiratie, passie en zingeving. Al in de jaren 60 werd aangetoond dat zware metalen, pcb’s, alcoholen maar ook medicatie en drugs als niet-lichaamseigen stof worden opgeslagen als het niet kan worden opgeruimd en verwijdert uit het lichaam. Dit heeft zelfs een waarneembaar effect op de persoonlijkheid. De concentratie en de mentale vermogens worden gedimd. Zelfs jaren later nadat men heeft geblowd kun je je plotsklaps weer even ‘stoned’ voelen. Het verklaart helaas ook waarom mensen maar half opknappen als ze hun voedingspatroon omgooien, zonder vervolgens de toxines en chemicaliën hun lichaam uit te werken. Gelukkig bestaan er tegenwoordig goede methoden en de juiste middelen, die dit wel voor elkaar krijgen.

5) Onderdrukking en emoties met als principe de psyché. Een laag zelfbeeld, minderwaardigheid, foute vriendjes, partner(s) en een baas die je het leven zuur maakt. Het komt veelvuldig voor in deze wereld en het heeft een direct effect op het geestelijk welzijn. Het is een blokkade omdat het vaak slecht wordt herkend en omdat het een lastige stap is om relaties te verbreken of ander werk te zoeken of jezelf in een klas sterk te houden. Onderdrukking kent zoveel vreemde en ongeziene vormen dat ik vaak bij een traject hier meerdere keren op terugkom. Pas als het kwartje echt is gevallen verzameld iemand zijn moed en maakt stappen. Goede begeleiding is alleen daarom al heel belangrijk.