Straling en een gezond lichaam

Gezond leven ondanks straling en elektrosmog. Ook al is het giftig, het hoeft u niet te beschadigen…

Elektrosmog van hoogspanningskabels, UMTS-masten, mobieltjes, dect-telefonie, draadloos internet en de straling afkomstig van de aarde is ongezond. Tot op regeringsniveau, de WHO en de gezondheidsraad voor Europa is bekend en erkend dat straling schadelijk is voor de gezondheid. Kijk maar eens op de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon. Daarin staat letterlijk: Houdt de telefoon minimaal 1 cm van uw oor af. Iets wat niemand vanzelfsprekend doet.

Voelt u zich wel eens moe op het verkeerde tijdstip van de dag? Heeft u concentratieproblemen, last van het kortetermijngeheugen, pijnen, oriëntatie-klachten en/of duizeligheid? Heeft u andere chronische klachten die niet of te langzaam helen?

Dan zou u last kunnen hebben van een te grote stralingsbelasting die uw weerstand structureel ondermijnt. Chronisch is elke klacht die langer dan 2 weken aanwezig is. Vergelijk het met een verkoudheidje of griep. Deze is binnen 2 weken weer vertrokken en laat het lichaam versterkt achter.

De aanwezigheid van straling is als zo oud als dat het heelal bestaat. De meeste straling kan geen kwaad, een gedeelte is leven-gevend een ander deel leven-nemend. Dat is met name de straling die ontstaat in de apparaten door de mens ontworpen.

Wat is straling?

Ons lichaam staat voortdurend bloot aan straling afkomstig uit de ruimte zoals het plaatje aangeeft. De meeste straling komt van de zon een goede tweede is de aarde zelf vanuit de kern die warmte produceert en naar buiten uitstraalt. Alle straling, radio-actief, röntgen, gamma, zonlicht, radiogolf, noem maar op doet één belangrijk ding. Het beweegt atomen en cellen. Bij een teveel aan beweging ontstaat wrijving. Beweging geeft daarom warmte als bijproduct af. Te veel beweging leidt onherroepelijk tot verbranding. Van te veel zonlicht krijg je een rode huid, van te veel radio-actieve straling, Röntgen en/of pulserende straling van je dect telefoon, verbranden je cellen op de iets langere termijn.
Zoals Paracelsus al zei; niet de stof is giftig maar de dosis. We hebben maar weinig radio-actieve straling nodig om dood te gaan en we kunnen gelukkig een stuk meer straling van GSM, dect en magnetron verdragen. Het lange termijn effect is echter altijd hetzelfde; verbranding.

Straling in een lage dosering is ongevaarlijk voor het lichaam. De cellen van het menselijk lichaam communiceren door middel van elektriciteit wat een bepaalde hoeveelheid elektrische straling inhoudt.

Straling is energie. Energie is te vertalen met elektriciteit, magnetisch veld of kracht en beweging.
Energie betekent een kracht die materie in tijd en ruimte voort beweegt. Ook licht bestaat weliswaar onzichtbare deeltjes massa[materie] die zich door tijd en ruimte voortbeweegt. Deze worden ook wel fotonen genoemd. Dat het onzichtbaar is doet niets af van de wat het is.

Energie is meetbaar. Onder andere de heren Herz [1 cycle per seconde], Watt [het voltage] en Volt [eenheid van elektrisch potentieel] gaven hun naam aan de beweging van energie zodat deze is te meten. Zo weten we ook dat in ons lichaam cellen communiceren door middel van energie. Dat wordt gemeten in calorieën. Het is de kracht waardoor bijvoorbeeld Natrium de cel in gaat en in ruil daarvoor gaat Calcium de cel uit. Dit heet het zogenoemde Elektropotentiaal.

De effecten van straling

Straling is dus energie en beïnvloed het lichaam. Wist u dat in het bloed genoeg ijzer zit voor een spijker of 15? Dat betekent dat als je op een lichaam een magneet plaatst dit van invloed is op de samenstelling van het bloed. Nu is een gsm [als voorbeeld] niet een magneet maar een apparaat dat straling in golven uitstraalt. We kunnen dat voelen als trilling. Het is een beetje vergelijkbaar met de Magnetron. Een direct voelbaar effect van een gsm of een dect telefoon aan je oor is dat je hoofd opgewarmd wordt. De daarin aanwezige eiwitten gaan korte tijd stollen. Dit infrarood plaatje maakt dat goed zichtbaar.

Maar er gebeurt nog meer want een eiwit bestaat uit verschillende cellen en die bestaan weer uit verschillende moleculen. Moleculen bestaan zoals u weet uit atomen en elektronen, waarbij de atomen en elektronen rondom een kern van het molecuul draaien. Die draaiing noemen we een spin. En deze gaat met de klok mee. Als straling langdurig de cellen en daarmee de moleculen beïnvloed, verandert er iets in de spin. Deze raakt namelijk inversed, wat betekent dat de draaiing 180 graden de andere kant uit gaat. Dit effect wordt spininversion genoemd en is er verantwoordelijk voor dat voedingsstoffen moeilijk de cel kunnen verlaten en worden opgenomen.

In het plaatje is blauw de twee kanten van het membraan van een cel. 1 en 2 zijn de ligamenten, 4 is het membraan zelf en 3 is de molecuul die membraan wil passeren. Als de celwand die uit vetzuren bestaat gereversed is, dan zal het molecuul de wand nauwelijks kunnen passeren. Gevolg; essentiële voeding komt niet in de cel terecht.

Therapie blokkade

Straling verstoort de cel communicatie. Ondanks voldoende zink, magnesium of vitamine B1 in het bloed kan het de cel niet meer in of juist niet meer uit. Zo ontstaan er relatieve tekorten aan mineralen en in een later stadium aan vitaminen. Elektrosmog is een ongeziene voortdurende stressor van het systeem die zware metalen doet ophopen en candida welig laat tieren. Er ontstaat immers meer dood cel afval en dat moet worden opgeruimd door schimmels. Logisch dus dat je van stralingsbelasting moe wordt, je weerstand verlaagd en klachten maar langzaam overgaan, als er niets aan de stralingsbelasting gedaan wordt.

Samenvattend

Er is een wereld voor u te winnen. Stelt u zich even voor dat:
1 Iedereen, niemand uitgezonderd binnen het bereik van een UMTS mast leeft [behalve als je
misschien op de Boschplaat op Terschelling zit].
2 Dat bijna iedereen een mobieltje heeft, dan wel een dect telefoon en die ook gebruikt.
3 Dat auto’s vol zitten met elektronica, bron van straling en dan heb ik het nog niet over de elektrische auto’s!
4 Dat uw woning feitelijk een ijzeren kooi is gegoten in beton.
5 Doe daar een matras met ijzeren veren of nog erger een waterbed of elektromotor bij en u beseft dat u in een dubbele maar open ijzeren kooi leeft die alle aanwezige en inkomende straling versterkt.
Vergelijk dat even met een bos waar u op blote voeten doorheen zou kunnen lopen, of een zonovergoten strand waar je op ligt. Op dat moment wordt het lichaam gevoed met natuurlijke frequenties, met natuurlijk licht. Daar wordt je opgewekt en vrolijk van.

Kan het dan echt niet anders? Jazeker, maar laat ik nog wat dieper ingaan op mogelijk effecten.

Onzichtbare effecten

Straling is onzichtbaar, je kunt het niet zien maar wel ervaren als er enige mate van herkenning of gevoeligheid [electrosensibiliteit] aanwezig is. Dat is ook de reden dat veel mensen denken er geen last van te hebben. We leven in een massale ontkenning van een probleem dat dichtbij huis, op je lijf zit en daarmee groter is dan het milieu probleem! Alle soorten straling produceren bij langdurige blootstelling hetzelfde effect als radioactieve straling. Het warmt op en bij een teveel krijg je eerst tumoren en in een volgend stadium komen er verbrandingsverschijnselen voor in het hele lichaam. Dat opwarmende effect van straling uit zich in zowel fysiek als geestelijk:
1. Het geeft verwarring. Aangezien het denken elektrisch geladen is worden gedachten door de war gehaald. Herkenbaar bij mensen die zeggen een slecht geheugen te hebben.
2. Het maakt velen rusteloos en het heeft een niet-inspirerende werking op ons functioneren. Mijn beste ideeën ontstaan als ik met mijn hoofd in de wind loop en een lekker eind wandel. Dan is mijn lichaam fris en de geest scherp. Dat lukt mij stukken minder goed in een betonnen huis, voor een pc, met draadloos internet en een Dect telefoon op arm afstand. Hoe zit dat bij u?
3. Elektro magnetische straling dempt de sfeer in huis en kantoor. Waarom worden mensen in het algemeen blij van zonlicht, stromend water, bloemen en planten? Omdat deze zaken de energie en sfeer in een ruimte gunstig beïnvloeden. Straling doet het omgekeerde
4. Mensen worden eerder moe. Moe is zo ongeveer een van de meest gehoorde klachten in mijn praktijk en nogal a-typisch. Vele factoren kunnen een rol spelen. Maar als je 1 factor verhelpt dan scheelt dat tussen 30% en de 70% meer energie. Die factor heet stralingsbelasting.

Oplossingen

De oude volkswijsheid hield al rekening met straling. Daar waar de heilige eik van Wodan stond werd deze omgehakt en op dezelfde plaats kwam de plek waar de priester zijn preek hield. Zo’n plek inspireerde namelijk.
Boeren bouwden hun huis op de plek waar hun vee ging staan. Zo wisten ze dat ze geen last zouden hebben van aardstralen. Ook een boerenwijsheid is een emmer met spijkers onder je bed. Die fungeren als antennes die straling uit elkaar haalt en dus minder schadelijk, is de gedachte

Straling kun je afweren, ombuigen, verdunnen, en transformeren. In mijn praktijk ga ik het lichaam zo versterken en vrijmaken dat straling niet langer als een belasting voor het systeem fungeert. Daarvoor zet ik verschillende middelen in mail voor de mogelijkheden naar praktijkhbol@gmail.com