Beïnvloeding: kiezen of delen?

Een actueel onderwerp op dit moment: laat je je beïnvloeden, of beïnvloedt jijzelf? Beïnvloeden en beïnvloed worden is normaal in elke relatie. De vraag is altijd: welke intentie zit erachter? Om dat te kunnen onderscheiden is het belangrijk te weten wat je wel en niet wilt. Beïnvloeding kan ook heel subtiel zijn. Vooral in de reclamewereld, de pers en de overheid weten hier zeer goed mee om te gaan. Hoe je een boodschap brengt, bepaalt de reactie.

Als je een kind een slechte mededeling moet geven en je valt met de deur in huis zoals: “Je moeder is gevallen en ligt in het ziekenhuis.” Dan weet je zeker dat het kind in huilen uitbarst. Kom je binnen en zet je het kind eerst op schoot en vertelt dan bij stukjes en beetjes het verhaal, dan kan het kind er een stuk beter mee omgaan en zal het niet in paniek raken. Wat voor kinderen geldt, geldt voor volwassenen. Weet je nog hoe bij het begin van de pandemie het beeld geschetst werd in de media? Beelden van uitpuilende IC’s en stervende mensen, elk nieuwsbericht begon met het aantal mensen dat gestorven was aan het virus. Het wakkerde direct een primaire doodsangst aan. Mensen in angst of paniek zijn veel makkelijker te beïnvloeden en werken dus makkelijker mee aan maatregelen.

Welke invloed heb jij?
Ook jouw invloed is groter dan je denkt. Misschien denk je: wat voor zin heeft het om mijn mening te geven, niemand wil het zien of horen. Maar bedenk dan: zelfs al is het maar één persoon die jij positief beïnvloedt, door de factor van de vermenigvuldiging kan je bereik onverwacht groot worden. Lees daarvoor het onderstaande verhaal uit India. Het kan je over de drempel kan helpen om niet meer je mond te houden. Ik weet dat velen van ons van binnen schreeuwen maar van buiten nog weinig laten merken aan hun omgeving. De reden is volkomen logisch maar misschien helpt dit je over je zorgen heen en ga je je eindelijk volledig durven te uiten. Het is namelijk niet gezond om dingen op te kroppen…

In India leefde een koning met een groot verdriet. Hoewel hij de laatste oorlog had gewonnen, was zijn zoon omgekomen in de strijd. Hij sloot zich op in eenzaamheid. Op een dag klopte er een bezoeker aan. Hij had voor de koning een spel ontwikkeld met twee legers, op 64 zwarte en witte vakjes. De koning vond het een prachtig spel en wilde de avonturier bedanken: hij mocht alles vragen wat hij wilde! De bezoeker vroeg het volgende: “Ik wil 1 rijstkorrel voor het eerste vakje op het schaakbord, 2 voor de tweede, 4 voor de derde, en het aantal verdubbelt voor ieder vakje tot 64.” “Maar natuurlijk,” zei de koning, “wat een bescheiden vraag!” Een week later klopten verwarde wiskundigen aan bij het kasteel. Het ging namelijk om een totaal van 18.446.744.073.709.551.615 rijstkorrels… Dat is in woorden 18 triljoen 446 biljard 744 biljoen 73 miljard 709 miljoen 551 duizend 615… Zóveel dat heel India bedekt zou zijn onder een laag van 30 centimeter rijst. De koning benoemde de avonturier tot zijn hoogste raadgever, want zoveel rijst kon hij met de beste wil niet geven. Wat met 1 rijstkorrel in vakje 1 begon, eindigde door het aantal rijstkorrels elk opvolgend vakje te verdubbelen tot aan vakje 64, in een onuitspreekbaar getal. Zo groot kan iets dus worden ook al begint het klein.

Met dit verhaal wil ik natuurlijk niet zeggen dat je dit letterlijk moet nemen, in de zin dat wanneer je één persoon iets vertelt, dat uiteindelijk de hele wereldbevolking het te horen krijgt. Het gaat erom hoe snel gezaaide zaadjes zich kunnen verspreiden. Maar dat kan alleen als je ze als de sodemieter gaat zaaien!

Hoe breng je de boodschap?
De ‘andere kant’ van beïnvloeding is steeds duidelijker in de pers. Nu de vaccinaties ‘normaal’ zijn geworden, komen er verhalen van mensen die na de vaccinatie sterven. Deze overledenen heten in de pers “broze oude mensen” met onderliggend lijden. Een jaar geleden stond in dezelfde pers dat oude mensen eerder sterven aan Corona dan jongere, onderliggend lijden werd nauwelijks genoemd. En als het werd genoemd, dan werd als hoofdoorzaak steevast Corona aangewezen.  Deze manier van communiceren heet subliminale beïnvloeding. Daarmee beïnvloed je het onbewuste verstand door bepaalde informatie te verstoppen en andere te benadrukken.

Nog een voorbeeld: “Het is druk op de IC’s omdat vooral oudere mensen van boven de 80 jaar dit virus niet goed lijken aan te kunnen. Een percentage overlijdt hier dan ook aan.” Dit roept een bepaald gevoel bij je op. Vergelijk dat eens met de volgende zin over hetzelfde onderwerp: “De afschuwelijke hoeveelheid doden op de overvolle IC’s geven de overwerkte en onderbezette zorg enorme stress.” Deze laatste zin geeft een reactie van het overlevingsmechanisme dat in ieder mens aanwezig is. De impliciete boodschap luidt: “Wij kunnen er allemaal aan sterven en dan is er misschien geen ruimte op de IC als ik ziek wordt. Waar moet ik heen?”

Je begrijpt dat de manier waarop het verteld wordt impact heeft op de mens die luistert. Het zou fijn zijn als er voortaan alleen maar feitelijkheden zouden worden verteld. Gewoon zoals het is. Er is bijvoorbeeld meer oversterfte in de zomer van 2021 dan in de zomer van 2020. Wat dit betekent moet worden onderzocht.

De werkelijkheid is anders. Politieke leiders houden van framen in Jip-en-Janneke-taal want dit stimuleert onbewust het onbehagen bij mensen. De herhaling van zinnen, de woorden in overtreffende trap, de koppelwoorden en de manier waarop zinnen afbuigen, zorgen ervoor dat het opdrachten worden die direct in ons onderbewustzijn (kunnen) belanden. Zolang we denken dat politici het goed met ons voor hebben, geen dubbele agenda hebben en ons oprecht willen helpen, geloven we eerder wat ze zeggen. Je kunt echter beter de volgende vuistregel toepassen: Luister niet naar wat gezegd wordt, maar wat er gedaan wordt. Bijvoorbeeld, in juni zegt De Jonge nog: “Nee, we gaan niemand verplichten een QR-code bij zich te dragen.” De realiteit is dat twee maanden later medische apartheid wordt ingevoerd met de QR-code. Al heb je hepatitis, kanker of erge obesitas en een griep onder de leden. Een QR die je krijgt omdat je geprikt bent, verschaft je toegang tot horeca, bioscoop en ander vermaak. Terwijl een gezond persoon die niet rookt, overmatig drinkt, niet ziek is maar geen prik heeft gehad niet meer naar binnen mag. Middels een slim chantagesysteem wordt er dus net gedaan alsof iedereen vrije keus heeft maar dat is dus niet zo in de praktijk.

Beïnvloeding gebeurt altijd en daar is (mits er een goede intentie achter zit) niet veel mis mee. Toch zou ik willen zeggen: blijf nadenken. Op welke grond zegt je partner of vriend(in) dat je iets moet doen? Is dat waar en doet de boodschapper ook echt wat hij/zij zegt? Als dat het geval is, is dat een stuk vertrouwenwekkender.

Evenwaardigheid
Mijn ideaal is een samenleving gebaseerd op eenheid in verscheidenheid in plaats van verdeel en heers. Een samenleving waarin de echte kunst een centrale plaats inneemt in plaats van ‘de wetenschap’ die tegenwoordig deze plaats inneemt. Een samenleving op basis van even-waardigheid in plaats gelijkwaardigheid. Zodat de verschillen er mogen zijn zonder dat het ‘gaat schuren’.

We kunnen wel degelijk op een dergelijke manier samenleven, maar dan moeten we wel die zaadjes gaan planten. Iets wat je niet uitspreekt bestaat ook niet. Als jij je woorden en je mening voor jezelf houdt, dan zal het nooit ontvangen worden door een ander. Elke keer dat je je woorden weg slikt is het een gemiste kans op verandering. Wil je het begrip tussen jou en je omgeving behouden en daarmee een gezond klimaat ontwikkelen van wederzijds respect, dan is het belangrijk om je te laten horen. Gezondheid komt van binnenuit en start met een gezonde dialoog met jezelf en je omgeving.