06 - 282 40 598 Email

Mijn hulp en begeleiding

Als hulpverlener / therapeut help ik je bij het verlichten van klachten en problemen. Een probleem is meestal complex terwijl de oplossing eenvoud in zich heeft. Dat is heel wat anders dan simpel. Het vergt altijd een mate van inspanning en moeite om van ziek weer gezond te worden of om een goede gezondheid te houden. Cliënten vertellen mij vaak dat ze door de bomen het bos niet meer zien en ik zie het als mijn taak rust te creëren en jou het overzicht en inzicht te geven in wat jij zou kunnen doen.

Tijdens de intake onderzoek ik de onderliggende verbanden en blokkades op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak. De behandeling is gericht op resultaat binnen een afgesproken periode. Deze varieert tussen de 1 en de 6 maanden. De informatie over vergoedingen staat verder naar beneden op deze pagina

Natuurgeneeskundig therapeut

Uitgangspunten

  • Integriteit, vertrouwen en openheid staan in mijn behandelingen centraal.
  • Je kunt rekenen op een praktische en resultaatgerichte aanpak.
  • Ik maak een behandelplan als leidraad voor de consulten.
  • Jouw gegevens en je verhaal zijn gerechtelijk beschermd en verschaf ik nooit zonder jouw toestemming aan derden.
  • Het is de bedoeling dat je met iedere behandeling een stukje vooruitgang ziet en jezelf beter voelt.
  • Ik streef er altijd naar je in zo min mogelijk behandelingen zo volledig mogelijk van je probleem/klacht af te helpen.
  • Je kunt altijd zonder opgaaf van reden en zonder enige consequentie stoppen met de behandeling. Voorwaarde daarbij is dat je je afspraak minimaal 2 werkdagen van tevoren afzegt.

Bepalen van therapievorm aan de hand van de 5 principes

Omdat ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging BATC, hanteer ik het model van de 5 principes. Deze principes heten energie, prikkeloverdracht, voeding, drainage en psyche. Wanneer je bij mij komt kijk ik naar je energie; hoe zit je in je vel, waar word je enthousiast van, waar zit je op vast en hoe denk jezelf erover. Dat vertelt mij iets over hoe je omgaat met prikkels van buitenaf maar ook hoe jouw lichaam prikkels verwerkt. Als je bijvoorbeeld burn-out bent dan kun je minder prikkels verdragen. Draagkracht en draaglast zijn dan uit evenwicht. Aan de hand van dit gegeven bepaal ik welke therapievorm voor jou het beste is.

Eerste gesprek en vergoedingen

Bij de eerste afspraak neem ik volledig de tijd voor je. Daarom duurt een intakegesprek in het algemeen langer dan een gewoon consult. Zo kun je kennis maken met mijn praktijk en met mijn werkwijze. Het is belangrijk dat je de juiste klik voelt met mij als behandelaar.

Wat vergoedingen betreft, heb je wellicht wat aan mijn advies:

a. kijk naar de totale jaarpremie.
b. kijk hoeveel je per jaar voor alternatieve geneeswijzen vergoed krijgt.
c. kijk naar het verschil tussen de premie en de maximale vergoeding.
d. informeer bij de zorgverzekeraar (voor welke werkvorm) je vergoed krijgt
e. laat dit antwoord vóór 1 januari per email aan je bevestigen!
f. realiseer je dat je veelal goedkoper uit bent zonder aanvullende verzekering. Je spaart dan de maandelijkse premie op tot het moment dat je het echt nodig hebt. Ook vermijd je hiermee de kosten voor het eigen risico. 

Mijn beroepsvereniging BATC geeft advies over de door hun geselecteerde TOP 4 POLISSEN voor vergoeding van de BATC therapeuten.

Heb je een vraag?

Stel mij geheel vrijblijvend je vraag of meld je aan voor een informatief gesprek.