06 - 282 40 598 Email

Per 01-01-2018 zijn de volgende tarieven van kracht:

Eerste consult : € 99,-
Duur 1 tot 1,5 uur met intake, anamnese en behandeling cyberscan, photonwave, bioresonantie en voedingsadvies

Vervolg consulten: € 85,-
Half uur consult:    € 50,-
Voorgestelde supplementen vallen buiten het consult

Waterstoftherapie 1 keer € 25,-
Waterstoftherapie 10 keer € 200,-

flesjes eeWater € 25,-
de eeCard+++  € 20,-

De meeste verzekeraars vergoeden mijn consulten, maar je kunt je ook het volgende afvragen/ doen:

a. kijk naar de totale jaarpremie.
b. kijk hoeveel je per jaar voor alternatieve geneeswijzen vergoed krijgt.
c. kijk naar het verschil tussen de premie en de maximale vergoeding.
d. informeer bij de zorgverzekeraar (voor welke werkvorm) je vergoed krijgt
e. laat dit antwoord vóór 1 januari per email aan je bevestigen!
f. realiseer je dat je veelal goedkoper uit bent zonder aanvullende verzekering. Je spaart dan de maandelijkse premie op tot het moment dat je het echt nodig hebt. Ook vermijd je hiermee de kosten voor het eigen risico.

Mijn beroepsvereniging BATC geeft advies over de door hun geselecteerde TOP 4 POLISSEN voor vergoeding van de BATC therapeuten.