06 - 282 40 598 Email

Privacy
De therapeut H. Bol is verantwoordelijk voor het voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.
Wat ik met uw gegevens doe
Bij de aanvraag van informatie en/of het bestellen van producten zal ik u om persoonsgegevens vragen. Deze gegevens gebruik ik voor het accepteren van uw aanvraag en/of voor het uitvoeren van uw opdracht tot levering van producten. Ook kan ik deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten, kunt u mij dat laten weten via de formulieren op de website. Ik blokkeer dan uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig
De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor mij. Ik ga zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn mijn systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten de praktijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens

Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zal ik waar nodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden Praktijk Hayo Bol 2010 ©
Hoewel aan deze site uiterste zorg is besteed wat betreft tekst en vormgeving, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie.
Deze site geeft alleen informatie, geen advies. De therapeut/coach die op deze site staan, is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve toepassing van de op deze site geschreven informatie. Breng van elke therapie die u ondergaat, altijd uw huisarts of regulier therapeut daarvan op de hoogte.

De praktijk staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen buiten te sluiten.

De methoden waarmee wordt gewerkt staan bekend als zeer effectief en pijnloos voor het verhelpen van de meest uiteenlopende klachten en problemen. Het betekent niet dat alle klachten bij iedere cliënt verholpen kunnen worden of dat het in één sessie verholpen zal zijn. Gebruikelijk is dat zaken meerdere keren de aandacht nodig hebben en met een gemiddelde van 9 keer.

Het toepassen van de methoden door de cliënt of door mij is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Ik ben niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie, training, cursus, lezing, workshop of coaching. Er wordt geen medisch advies gegeven. Iedere uiting op dit gebied dient te worden gezien als de persoonlijke mening van mijzelf. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en of het innemen van medicijnen zijn dan ook altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.
De cliënt dient van te voren te melden als hij een psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater.